De bedriegelijke bron van Prof. dr. Mart-Jan Paul

Met grote regelmaat verschijnen er artikelen in Logos.nl aangaande het creationisme en de manier waarop men Genesis zou moeten lezen. Teveel om hier te behandelen en bovendien ben ik geen hoogleraar oudtestamenticus. Vaak verwijzen die artikelen naar één of andere geloofsbelijdenis, waardevolle geschriften. Prof. dr. Mart-Jan Paul is wél hoogleraar oudtestamenticus, hij schreef onlangs een artikel “De eindeloze discussie over Genesis 1-3, Genesis laat zich niet combineren met de evolutietheorie” en daar wil ik het hier over hebben.

De Grand Canyon

De Grand Canyon

(meer…)

God en de rol van de “evolutietheorie”. Deel I : De oorzaak van de evolutie.

Eén van de verwarringen die steeds terugkomt indien men de evolutietheorie van Darwin bespreekt is dat men geen duidelijk onderscheid maakt tussen enerzijds het idee dat er evolutie heeft plaatsgevonden en anderzijds het idee van de veronderstelde oorzaak van die evolutie, “struggle for life, survival of the fittest”. We vinden deze verwarring in artikels van zowel atheïstische filosofen als orthodoxe christenen en eigenlijk werd deze verwarring door Darwin zelf veroorzaakt omdat hij tegelijkertijd beide ideeën geponeerd heeft.

Charles Darwin

(meer…)

Radiometrische dateringen in de geologie

Röntgen, Becquerel, Pierre en Marie Curie, Boltwood, Rutherford, ziedaar enkele beroemde historische figuren die aan de basis gestaan hebben van de ontdekking en het nuttig gebruik van radioactiviteit, het is aan dergelijke uitmuntende personen te danken dat wij vandaag de dag ziektes kunnen opsporen én met grote nauwkeurigheid kunnen bepalen hoe oud een gesteente is. Het is hier niet de bedoeling om de hele geschiedenis van hun ontdekkingen te bespreken maar het lijkt mij goed om even stil te staan bij deze namen die letterlijk en figuurlijk onze kijk op de mens en de aarde waarop hij leeft een ander aanzien gegeven hebben.

(meer…)

Een waar gebeurd “drie koningen” verhaal

De drie koningen waren in werkelijkheid een onbekend aantal “magiërs” zoals beschreven in Deuteronomium 4:19 : sterrenwichelaars. Maar toen zij eenmaal Jezus ontmoet hadden veranderde hun leven : “zij keerden via een andere weg terug”. Zoiets gebeurde niet alleen 2000 jaar geleden, het gebeurt ook vandaag. Hier een waar gebeurd verhaal, voor bij de open haard.

(meer…)

Het Logos Instituut : daar waar het woord geen waarheid is

Update : mijn reply’s werden systematisch “gemodereerd”. Dat suggereert dat ik “ad homini” plaats, “off-topic” of beledigend ben. Ik ben daarom maar opgehouden met het plaatsen van reply’s.  Wie vragen heeft kan hier bij mij terecht, ik censureer niet.

Update : onlangs kreeg ik een mail van het Logos Instituut dat er wat mis was gegaan en dat het plaatsen van reply’s weer mogelijk was. Sindsdien zijn mijn reply’s inderdaad normaal geplaatst.

Onlangs werd met enige bombarie het Logos Instituut gelanceerd, gesteund door vele prominente personen uit de christelijke wereld. Het belooft onderwijs, opvoeding en onderzoek. Het Logos Instituut is nu samengegaan met “wetenschep.nl” en dan blijkt gelijk dat het om een creationistische visie gaat. En na een paar artikelen gelezen te hebben en een paar replys’ geplaatst te hebben is het duidelijk : volkomen verdraaide of onware uitspraken, totale onwetendheid en niet nagekomen beloftes. Hun woord is geen waarheid.

(meer…)

Misleiding in het Refdag : een anatomie van vulkanisch zout.

Update ! Een medeling op http://www.geologienederland.nl,  de website van “Grondboor en Hamer”:

MEDEDELING

In G&H 69, 2015 nummer 4 is een artikel verschenen van de hand van Stef Heerema, waarin steenzout een magmatische oorsprong wordt toegedicht. Het bestuur betreurt het dat dit artikel in G&H is opgenomen. Zowel de gegevens als de conclusies zijn uit de lucht gegrepen, en worden gebruikt om een zienswijze op de aarde te ondersteunen die wij als bestuur geheel niet delen. Het Reformatorisch Dagblad heeft naar aanleiding van de publicatie in G&H een artikel gepubliceerd met als kop “Zoutlaag ontstaan door vulkaanuitbarsting”. en ” Veegt de vloer aan met gangbare ideen over het ontstaan van zout”. Daar is echter geen enkele aanwijzing voor, zoutdiapieren worden volledig begrepen door dichtheidsverschillen tussen zout en bovenliggend gesteente.”

Een zoutdiapier en zijn zwaartkrachtveld

(meer…)

Beweging

Het afgelopen jaar heb ik me wat meer toegelegd op “beweging”: beweging in sport en dans. Een foto beweegt niet, toch wil ik in de foto laten zien dat er beweging is. Dat kan met een heleboel technieken, hier laat ik er een paar zien. Er komt een heleboel bij kijken, uiteraard de technische kennis en apparatuur, maar ook de kunst van het creeëren van enthousiasme en vertrouwen.

In het donker, twee speedlights schuin achter

(meer…)