Waarom het accepteren van de Bijbel als woord van God en het accepteren van evolutie samen kunnen gaan.

Ik denk dat het redelijk is om te stellen dat evolutie een feit is anders zouden niet over de hele wereld geologen evolutie gebruiken om olie en andere delfstoffen te vinden. Ik heb zelf ook geen enkele moeite om mijn acceptatie van de Bijbel als woord van God te combineren met evolutie en ik zal u uitleggen waarom.

Hindeodus parvus Q

“Hindoedus Parvus”, een conodont, het begin van het Mesozoïcum.

(meer…)

Advertenties

Terug naar Siccar Point

Daar bij Siccar Point in Schotland is het allemaal begonnen, op een lente-dag in 1788: observatie en en redenering, chronologie en tijd, de Schot James Hutton paste het als eerste toe op de geologie. Erosie, sedimentatie, plooing, verstening en dan weer erosie, sedimentatie. Hij had het goed gezien, gesteente-vorming is een cyclus en vergt miljoenen jaren, Deep Time. Good thinking doctor Watson! Het is in het kader van het creationistisch denken de moeite waard om eens terug te gaan naar de ontsluiting bij Siccar Point en eens nader te beschouwen welke processen daar veel tijd vergen.

siccar_point_red_capstone_closeup (meer…)

De simplistische visie van Willem Ouweneel op de dood.

grind_strand_bergen_mist-pixabay

In de discussie over evolutie heeft Willem Ouweneel een bijdrage geleverd die mij erg verbaast. Hij schrijft “ Je vraagt je af waarom Christus aan het kruis gestorven is om de dood af te schaffen, als de dood niet door de zonde in de wereld is gekomen, maar een natuurlijk verschijnsel is”. Hoe kan iemand die toch zó onderlegd is zó onzorgvuldig zijn vroeg ik mij af. (meer…)

Waarom evolutie waar is

Iedereen kent wel de geologisch kolom, een tijdschaal waarin bijvoorbeeld de periode van “duidelijk leven”, het Fanerozoïcum, onderverdeeld wordt in, van oud tot jong, het Paleozoïcum, het Mesozoïcum en het Kenozoïcum. Een onderverdeling die ook de meeste creationisten erkennen.

8058576_orig

De geologisch tijdschaal

(meer…)

De bedriegelijke bron van Prof. dr. Mart-Jan Paul

Met grote regelmaat verschijnen er artikelen in Logos.nl aangaande het creationisme en de manier waarop men Genesis zou moeten lezen. Teveel om hier te behandelen en bovendien ben ik geen hoogleraar oudtestamenticus. Vaak verwijzen die artikelen naar één of andere geloofsbelijdenis, waardevolle geschriften. Prof. dr. Mart-Jan Paul is wél hoogleraar oudtestamenticus, hij schreef onlangs een artikel “De eindeloze discussie over Genesis 1-3, Genesis laat zich niet combineren met de evolutietheorie” en daar wil ik het hier over hebben.

De Grand Canyon

De Grand Canyon

(meer…)

God en de rol van de “evolutietheorie”. Deel I : De oorzaak van de evolutie.

Eén van de verwarringen die steeds terugkomt indien men de evolutietheorie van Darwin bespreekt is dat men geen duidelijk onderscheid maakt tussen enerzijds het idee dat er evolutie heeft plaatsgevonden en anderzijds het idee van de veronderstelde oorzaak van die evolutie, “struggle for life, survival of the fittest”. We vinden deze verwarring in artikels van zowel atheïstische filosofen als orthodoxe christenen en eigenlijk werd deze verwarring door Darwin zelf veroorzaakt omdat hij tegelijkertijd beide ideeën geponeerd heeft.

2634763_orig

Charles Darwin

(meer…)

Radiometrische dateringen in de geologie

Röntgen, Becquerel, Pierre en Marie Curie, Boltwood, Rutherford, ziedaar enkele beroemde historische figuren die aan de basis gestaan hebben van de ontdekking en het nuttig gebruik van radioactiviteit, het is aan dergelijke uitmuntende personen te danken dat wij vandaag de dag ziektes kunnen opsporen én met grote nauwkeurigheid kunnen bepalen hoe oud een gesteente is. Het is hier niet de bedoeling om de hele geschiedenis van hun ontdekkingen te bespreken maar het lijkt mij goed om even stil te staan bij deze namen die letterlijk en figuurlijk onze kijk op de mens en de aarde waarop hij leeft een ander aanzien gegeven hebben.

(meer…)