De platentektoniek volgens vliegtuigingenieur Stef Heerema.

Stef Heerema heeft HIER kritiek op het reguliere model van de platentektoniek. Volgens hem kan dat niet werken omdat continenten niet kunnen zinken omdat ze lichter zijn dan het mantelgesteente.

Platentektoniek volgens de geologen
De wereld volgens Stef Heerema

Geologen beweren helemaal niet dat continenten zinken …. En ze zinken niet volgens de geologen omdat ze lichter zijn ! We zien dat Stef Heerema zich helemaal niet verdiept heeft in de geologie. Gebergten op continenten hebben een “gebergtewortel” vanwege de dichtheidsverschillen, het principe van de isostasie.

Gebergtewortels en isostasie

Wat er wel zinkt zijn platen van afgekoeld mantelmateriaal : de lithospheer. Als je wil zien hoe dat werkt moet je gewoon een pan met soep opzetten. Ter info : het materiaal van continenten dat voornamelijk uit graniet bestaat heeft een dichtheid van ongeveer 2.800 kg/m³, de lithospheer die voornamelijk uit basalt bestaat heeft een dichtheid van ongeveer 3.300 kg/m³.

De reguliere geologie beweert ook helemaal niet dat er aan continenten getrokken wordt of dat die continenten over de aarde “ploegen”. Geduwd wordt er soms op sommige plaatsen wel en dat is de reden dat het gesteente vervormd wordt

Plooien en breuken in de Alpen

en er bergen onstaan.

Gebergtevorming. Alleen de oceanische plaat zinkt

Soms worden er stukjes sediment of continent de diepte mee ingesleurd, dat komt dan weer naar boven bij vulkanen.

Convectie-stroming in de mantel

Versnelde bodemdaling door zoutwinning : een horror-scenario voor Noord-Nederland

Nabij Harlingen, in Barradeel, werd tot voor kort zout gewonnen uit een zoutlaag die onder heel Noord-Nederland voorkomt. Op 2800 meter diepte, een wereldrecord. Totdat bleek dat de bodemdaling veel sneller ging dan voorzien waarna de voorspelde opvering opbleef. Een gevoelig onderwerp in een gebied waar de stijgende zeepsiegel in de komende eeuwen volksvijand nummer één is. Er bestaan vastomlijnde plannen om deze zoutwinning nu uit te gaan voeren in de Waddenzee. Behalve dat die zoutwinning milieuschade zou kunnen toebrengen kunnen we ons ook iets anders afvragen : zou die zoutlaag niet in beweging kunnen komen ? De zoutlagen zijn honderden meters dik, als die gaan bewegen verdwijnen grote delen van Noord-Nederland ineens in zee. Net als Atlantis, ziedaar het horror-scenario.

Atlantis, het verdronken land
(meer…)

Vliegtuigingenieur Stef Heerema in het RefDag : refantaseer over zout, kruip en bodemdaling in Barradeel

In Barradeel, nabij Harlingen, werd zout gewonnen op 2800 meter diepte, een wereldrecord. Totdat bleek dat de voorspelde bodemdaling een stuk sneller ging dan voorspeld, een gevoelig onderwerp in een gebied waar de stijgende zeepsiegel in de komende eeuwen volksvijand nummer één is. Dit probleem vereist een uiterst zorgvuldige benadering.

De bodemdaling bij Barradeel
(meer…)

Bijbelvast 2: waar gaat Logos heen?

In Bijbelvast 2 HIER, een uitgave van het creationistische Logos staat het hard en duidelijk. Volgens hun is iemand zoals ik die denkt dat de evolutie een deel is van het scheppingsproces door God (theïstische evolutie) geen christen. Ik geloof volgens hun in een ander evangelie, in een andere God en in een andere Jezus. In de Bijbel duidelijke teksten staan over het uiten van dergelijke verwijten. In dit artikel zal ik ingaan op de kritiek van Logos, in een volgend artikel zal ik proberen om het christelijk geloof te bekijken vanuit het kader van de evolutie.

James Taylor, één van de leiders van de Tayloristes/Plymouth Brethren secte
(meer…)

« Aardverschuiving in de geologie », platentektoniek volgens creationistisch geoloog Tom Zoutewelle.

Zoutewelle is één van de weinige, zo niet de enige creationistische geoloog in Nederland en probeert de stukjes van de puzzel van wetenschappelijk onderzoek zo in elkaar te leggen dat hij het uiteenvallen van het supercontinent « Pangea » en een hogere zeespiegel aan de Zondvloed en een meteorieten-regen kan koppelen. Zoutewelle suggereert dat er maar één belangrijke fase van platentektoniek « Pangea » met een hoge zeespiegel is geweest. Ik zal hier de uitleg HIER van Zoutewelle tegen het licht houden en laten dat hij niet goed kan puzzelen.


Als Zoutewelle het uiteenvallen van Pangea en een hogere zeespiegel aan de Zondvloed wil koppelen dan gaat hij voorbij aan het feit dat de zeespiegel altijd gevarieërd heeft met vele pieken voor en na Pangea. Hij gaat ook voorbij aan het feit dat we nooit fossielen vinden van het huidige dierenrijk noch van de mens in sedimenten van Pangea.
(meer…)

Bart van den Dikkenberg: « En dan zeggen ze dat… »

Wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (BvdD) heeft in het Reformatorisch Dagblad een artikel geschreven over het ontstaan van druipsteengrotten (zie HIER). Hij zegt dat wetenschappers beweren dat de de vorming van druipsteengrotten met stalacmieten en stalactieten (speleothems) altijd honderdduizenden jaren vergt wat de wetenschappers als een argument zouden zien voor een miljoenen (sic) oude Aarde. Hij zegt ook dat de gebruikte methode (U/Th) problematisch zou zijn. Ik zal in dit artikel laten zien dat BvdD niet weet wat de reguliere wetenschap zegt en dat hij een artikel over U/Th waarnaar hij verwijst waarschijnlijk niet gelezen heeft.

Stalacmieten en stalactieten
(meer…)

Eruptie Mount St Helens zondvloed in het klein: Fake News in het Reformatorisch Dagblad

In een artikel in het Reformatorisch Dagblad “Eruptie Mount Saint Helens zondvloed in het klein” schrijft Bart van den Dikkenberg « Tot hun grote verrassing is de leeftijd van het gesteente van de nieuwe lavakoepel met de kalium-argondatering tien jaar na de uitbarsting geen tien jaar, maar 2,4 miljoen jaar. Alle andere mineralen in de gesteenten zijn volgens dezelfde dateringsmethode 350.000 jaar oud ». Ik zal u hier laten zien dat dat Fake News is.

fenocrysten in lava
(meer…)

De lezingen van Stef Heerema over de vorming van zoutlagen en zoutpijlers

Zoals de meeste Nederlanders die zich interesseren in creationisme weten schrijft en praat Stef Heerema veel over de vorming van zoutlagen en zoutpijlers in de ondergrond dat volgens hem van vulkanische oorsprong is. Welnu, ik wil in dit artikel laten zien dat vrijwel alles wat hij zegt totale onzin is en grenst aan bedrog. Ik heb één van zijn laatste lezingen (HIER) geanalyseerd waarbij ik mij beperk tot wat hij vertelt over de vorming van zout. Oordeelt u zelf. N.b. steeds als ik “hier” met hoofdletters schrijf bevat het een link.

Model A) B) en C)

(meer…)

De trucs van de “wetenschappelijke” creationisten.

Dit artikel is voor iedereen die denkt dat het “wetenschappelijk” creationisme (WC) best wel een aantal aardige argumenten heeft. Welnu, ik zal hier proberen te laten dat WC steeds argumenten gebruiken die weinig met wetenschap of waarheid te maken hebben maar wel veel met allerlei trucs.

Overgenomen uit Logos

(meer…)

Waarom atheïsten maar moeten aantonen waarom God niet zou bestaan, en niet omgekeerd.

Als je de evolutie van de mens beschouwt dan blijkt dat eigenlijk alleen wij, de Homo Sapiens, geloven in een boven-natuurlijke wereld: alleen vanaf de Homo Sapiens vinden wij aanwijzingen voor begrafenis-rituelen. Thans heeft ongeveer 86% van de wereldbevolking een religie en zelfs veel mensen die geen religie hebben geloven toch in iets boven-natuurlijks. Het is daarom redelijk om te stellen dat “geloof” in het boven-natuurlijke bij de mens hoort en dat geloof is iets wat de mens van de dieren onderscheidt.

Een 120.000 jaar oud graf

(meer…)