De trucs van de “wetenschappelijke” creationisten.

Dit artikel is voor iedereen die denkt dat het “wetenschappelijk” creationisme (WC) best wel een aantal aardige argumenten heeft. Welnu, ik zal hier proberen te laten dat WC steeds argumenten gebruiken die weinig met wetenschap of waarheid te maken hebben maar wel veel met allerlei trucs.

Overgenomen uit Logos

Truc 1: “Don Quichotte”. WC vallen een geologisch argument aan dat helemaal geen argument is, zoals bijvoorbeeld de “polystrate bomen”. De moderne geologie (MG) beweert helemaal niet dat sedimentatie altijd langzaam gaat. Of WC laten zien dat erosie heel snel kan gaan. De MG weet uitstekend dat erosie van met name onverharde sedimenten en tuf heel snel kan gaan.

Truc 2: WC zeggen dat iets “niet kan”, gokkend op de totale onwetenheid van het publiek. Bijvoorbeeld dat een gesteente niet kan buigen “Maar wanneer je steen gaat buigen breekt het natuurlijk”, aldus een meteoroloog. Weet u of een gesteente kan buigen? Welnu een gesteente kan prima buigen, als je het maar wat dieper in de aarde stopt, warmer maakt en heel veel tijd geeft. Een kwestie van rheologie.

Truc 3: Toveren met mooie plaatjes en berekeningen. Bijvoorbeeld over radioactieve datering. “Om van deze meetresultaten te komen tot een ouderdom van het gesteente moeten er drie aannames worden gedaan: 1. We weten de beginsituatie …” terwijl de geologen de beginsituatie juist NIET hoeven te weten. Ik heb deze schrijver hiervan al lang geleden hiervan op de hoogte gesteld maar mijn commentaar is verwijderd en het artikel blijft ongewijzigd.

Truc 4: Een hoop technische termen gebruiken om kromme argumenten te verbloemen. Bijvoorbeeld radiometrische dateringen van Mount St. Helens, we lezen in de abstract “These ages are, of course, preposterous”. Uiteraard komen er absurde resultaten uit omdat er door elkaar monsters van gestolde lava met daarin PHENOCRYSTEN genomen zijn. Phenocrysten zijn kristallen die al voor de uitvloeing gestold waren en dus oud zijn. In feite gaat het artikel ergens anders over (Excess Argon) maar dat ontgaat de meeste lezers.

Truc 5: Het steevast ontwijken van pertinente vragen. WC suggereren vaak dat de sedimenten van het Paleozoïcum en/of Mesozoïcum tijdens de Zondvloed ontstaan zijn. Welnu, de vraag werpt zich dan gelijk op waarom wij in die sedimenten nooit fossielen van het huidige dierenrijk vinden.

Truc 6: Het presenteren van een heleboel “argumenten”. De niet-deskundige zal al gauw denken “er hoeft maar één argument te zijn dat goed is en de wetenschappers staan met de mond vol tanden”. Er bestaat zelfs een artikel “95 stellingen tegen evolutie“. De argumenten zijn echter allemaal slecht. Geef mij één goed argument en ik wordt zelf ook creationist.

Wat mij tegen de borst stuit zijn de “trucs”: met al deze technieken wordt het veelal onwetend publiek een rad voor de ogen gedraaid.

8 thoughts on “De trucs van de “wetenschappelijke” creationisten.

 1. Pingback: De pot verwijt de ketel dat deze zwart ziet - Een reactie op kritiek van de structureel geoloog drs. Leon van den Berg | Logos Instituut

 2. Jan van Meerten is op Logos https://logos.nl/de-pot-verwijt-de-ketel-dat-deze-zwart-ziet-een-reactie-op-kritiek-van-de-structureel-geoloog-drs-leon-van-den-berg/ hoog in de boom geklommen en zit daar te blazen. Het gaat nu om een artikel van Leon van den Berg https://leonvandenberg.wordpress.com/2020/09/19/de-technieken-van-de-wetenschappelijke-creationisten/ .
  Leon van den Berg brengt een aantal punten naar voren, onder andere “Truuk 5: Het steevast ontwijken van pertinente vragen. WC suggereren vaak dat de sedimenten van het Paleozoïcum en/of Mesozoïcum tijdens de Zondvloed ontstaan zijn. Welnu, de vraag werpt zich dan gelijk op waarom wij in die sedimenten nooit fossielen van het huidige dierenrijk vinden.”
  Jan van Meerten stelt dat hij In het debat in 2017 die vraag beantwoord heeft: in https://logos.nl/bergen-geboren-waren/ . Daar staat nog niet een begin van een antwoord op deze vraag.
  Jan van Meerten schrijft in 2017:
  1 “In de lagen van het Cambrium, Ordovicium en het Siluur verwachten we geen fossielen van leeuwen, giraffen, wolven etc. omdat deze afzettingen veelal mariene afzettingen zijn, omdat de genoemde dieren niet in de zee of op de oceaanbodem leven verwachten we ze ook niet in deze lagen” Waarom vind je in het Cambrium, Ordivicium, Siluur dan geen fossielen van huidige vissen of schelpen?
  2 “waarom (de huidige dieren ) niet in de lagen van het Mesozoïcum voorkomen? Creationisten hebben een soortgelijke verklaring als de reguliere wetenschap: de genoemde dieren leefden kennelijk niet in het leefgebied van de dieren die in het Mesozoïcum gevonden zijn.” Het Mesozoicum is dermate goed bekend dat het idee ‘we zien de fossielen van de huidige dieren daar over het hoofd’ een fata morgana is.
  3 “Noemt de auteur dinosauriërs, trilobieten en andere dieren uit de voornoemde lagen ‘primitief’?” Het gaat hier over ‘moderne dieren’. Het is duidelijk dat het niet gaat over ‘oorspronkelijk’of ‘afgeleid’ , ‘primitief’ of ‘modern’, als in evolutie van kenmerken, maar dat het probleem is dat er geen fossielen van de huidige dieren in het Mesozoicum en Paleozoicum voorkomen.
  Al met al, ontwijken van het probleem, weigeren vragen te beeantwoorden.
  Ook schrijft JvM: “Zelf beantwoordde ik de ‘pertinente vraag’ over de Australische buideldieren. https://logos.nl/als-de-creationistische-soorten-baramins-overeenkomen-met-families-uit-de-reguliere-taxonomie-en-de-ark-geland-is-in-het-midden-oosten-hoe-kan-het-dat-kangoeroes-alleen-in-austral/ Alleen staat er daar nog niet het begin van een antwoord. Het is zelfs onduidelijk of JvM zich realiseert wat de vraag is.

 3. Van Meerten is goed in het hanteren van de woordspeller. Helaas corrigeert die woordspeller niet voor de inhoudelijke betekenis van woorden want hij verwart het filosofisch naturalisme met natuurwetenschappelijk onderzoek.

  Van Meerten zegt met betrekking tot polystrate bomen « dat creationisten de visie van naturalistische geologen wel degelijk kennen ». Waarom brengt Logos medewerker Gert-Jan van Heugten het dan weer naar voren in zijn boek ? https://willemjanblom.wordpress.com/2019/09/14/169/ . Van Meerten wordt blij van processen die snel gaan maar wordt hij ook droevig van processen die langzaam gaan ?

  Van Meerten wil graag weten hoe gesteente kan buigen. Welnu, daarvoor zal hij toch echt structurele geologie moeten gaan studeren maar een eerste aanzet vindt u hier https://en.wikipedia.org/wiki/Deformation_mechanism : of hier (januari 2014) http://www.sterrenstof.info/over-plastische-gesteente-deformatie-evolutie-en-god/

  Tiemersma schreef op Logos dat we voor radiometrische dateringen de beginsituatie moeten kennen,
  https://logos.nl/schepping-en-evolutie-deel-2/
  ik had hem op Logos geantwoord en uitgelegd dat wij die beginsituatie juist NIET hoeven te kennen, wat hij beaamde en waaruit bleek dat hij, ondanks het mooie plaatje, er geen bal verstand van heeft. Logos heeft zelf die antwoorden verwijderd. Lees ook https://leonvandenberg.wordpress.com/2016/01/21/radiometrische-dateringen-in-de-geologie/

  Ik weet niet hoe Van Meerten er bij komt dat ik gezegd zou hebben dat creationisten het woord « paraconformities » bedacht zouden hebben, heeft hij een link ?

  Van Meerten zegt « Leon van den Berg (gaat) te kort door de bocht als hij stelt dat het artikel ergens anders over gaat dan excess argon ». Ik schreef « In feit gaat het artikel ergens anders over (Excess Argon) ». De haakjes stonden in mijn artikel.

  Met betrekking tot het « steevast ontwijken van pertinente vragen » ben ik het eens met Van Meerten « dat de antwoorden van creationisten niet bevredigend zijn »: hij kwam met een wedervraag en vond de vraag niet goed gesteld. Ik herhaal mijn simpele vraag : waarom vinden wij in de Paleozoïsche en Mesozoïsche sedimenten (hier in groen en blauw https://preview.redd.it/uyacwlot091z.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=013b158bc262b89a8ebe3b362f1f9c484305135a nooit fossielen van het huidige dierenrijk.

  Met betrekking tot de vele creationistische argumenten verwart Van Meerten een wetenschappelijk artikel met een blog en een wetenschappelijk argument met een goddelijk teken. Hij komt nu met de interpretatie van ene Manfred Stephan met betrekking tot de « Schmiedefelt-formatie ». Manfred Stephan verondersteld ten onrechte dat elk laagvlak een hiaat betekent, suggereert dat sedimentologen hiaten ontkennen, weet niet hoe een turbidiet er uit ziet, gaat geheel voorbij aan het feit dat sedimenten ontstaan door erosie waarvoor (veel) tijd nodig is, verwart de problematiek van paleontologische dateringen uit het Ordivicium met radiometrische dateringen, weet niet dat erosievlakken vaak moeilijk in het veld als zodanig te herkennen zijn.

  Met betrekking tot de beweegredenen en discussie dit : heb je om religieuze redenen problemen met evolutietheorie, welnu, dan geloof je die toch gewoon niet ! Je wordt er geen beter mens van. Maar ga niet doen alsof je er verstand van hebt als je er geen verstand van hebt en ga vooral niet zeggen dat mensen die de evolutietheorie wel aanvaarden geen christenen zijn, en dat is iets wat helaas in Bijbelvast 2 van Logos staat.

 4. Pingback: ‘Nog niet het begin van een antwoord’ – Een reactie op evolutiebiologie dr. Gerdien de Jong | Logos Instituut

 5. Jan van Meerten slaagt erin nog niet het begin van een antwoord te geven, als hij een reactie geeft. Ik heb hem gevraagd of ik ook op Logos kan reageren, behalve hiet.

  • Logos heeft al lang geleden de mogelijkheid tot reacties uitgezet – ze zijn blijkbaar niet in discussie geïnteresseerd.

   Hun facebook pagina is wel open, maar alles wordt na enige maanden verwijderd, dus daar zou ik geen tijd aan besteden. Doe ik niet meer, in ieder geval, tenzij het geen tijd kost …

 6. Op mijn vraag « waarom wij in sedimenten van het Paleozoïcum en Mesozoïcum nooit fossielen van het huidige dierenrijk vinden » antwoordt Jan van Meerten « Namelijk dat we in het Cambrium, Ordovicium en Siluur veelal mariene afzettingen aantreffen en daarom geen huidige landdieren zullen vinden ».

  Jan van Meerten probeert in één zin in én beide doelpalen én de doellat te verplaatsen en doet tevens een stoute bewering : hij heeft het nu ineens over Cambrium, Ordovicium en Siluur in plaats van het Paleozoïcum en Mesozoïcum, hij heeft het over landdieren in plaats van het dierenrijk én hij beweert dat we in de door hem genoemde periodes veelal mariene afzettingen aantreffen. Een aanwijzing dat hij inderdaad de vraag niet begrepen heeft.

  Wat betreft zijn opmerking over « veelal mariene afzettingen », als dat waar zou zijn (hoe komt hij erbij?) wat wil dat dan zeggen ? Wij vinden alleen al in de Grand Canyon de Tapeats Sandstone (Cambrium), de Temple Butte Formation (Devoon) die o.a. zandsteen en conglomeraat bevat, de Surprise Canyon Formation (Devoon) dat een delta-afzettingen is, de Supai Group (Carboon), een mengeling van mariene en delta-afzettingen, de Hermit Formatie (Perm) die veel zand met crossed bedding bevat en was afgezet in een kustvlakte, de Coconino Sandstone (Perm) wat zandduinen zijn en ook de Toroweap Formatie (Perm) bevat zandstenen. Buiten de Grand Canyon vinden wij om zo maar eens wat te noemen de Old Red Sandstone (Siluur) en de Armorican Sandstone (Ordovicium). Genoeg niet-mariene afzettingen om fossielen van landdieren te vinden. Bovendien zochten wij niet specifiek landdieren maar dieren van het huidige dierenrijk, dat was immers de vraag. En verder vinden wij ook geen « moderne » walvissen en ook geen « moderne » vogels in de Grand Canyon of waar dan ook in het Paleozoïcum. Kan Jan van Meerten ons een « Baramin » van de Friese melkoe in het Paleozoïcum aanwijzen ?

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: