Het Logos Instituut : daar waar het woord geen waarheid is

Update : mijn reply’s werden systematisch “gemodereerd”. Dat suggereert dat ik “ad homini” plaats, “off-topic” of beledigend ben. Ik ben daarom maar opgehouden met het plaatsen van reply’s.  Wie vragen heeft kan hier bij mij terecht, ik censureer niet.

Update : onlangs kreeg ik een mail van het Logos Instituut dat er wat mis was gegaan en dat het plaatsen van reply’s weer mogelijk was. Sindsdien zijn mijn reply’s inderdaad normaal geplaatst.

Onlangs werd met enige bombarie het Logos Instituut gelanceerd, gesteund door vele prominente personen uit de christelijke wereld. Het belooft onderwijs, opvoeding en onderzoek. Het Logos Instituut is nu samengegaan met “wetenschep.nl” en dan blijkt gelijk dat het om een creationistische visie gaat. En na een paar artikelen gelezen te hebben en een paar replys’ geplaatst te hebben is het duidelijk : volkomen verdraaide of onware uitspraken, totale onwetendheid en niet nagekomen beloftes. Hun woord is geen waarheid.


Volkomen verdraaide of onware uitspraken

Allereerst werd uiteraard mijn aandacht op wetenschep.nl getrokken door een artikel van Stef Heerema “Ongezouten kritiek” aangezien hij daar systematisch naar mij verwijst. Ik zal u de hele analyse van zijn argumenten hier besparen, u vindt ze terug op sterrenstof , en mij beperken tot zijn eerste punt waar hij (1) zegt dat ik stel de scheppingsdagen niet in een tijdslijn zijn in te passen omdat de zon mijns inziens, de tijd zou bepalen. Welnu, ik heb dat helemaal niet gesteld, ik schreef eens op sterrenstof “… hoe kunnen wij immers begrijpen dat het al drie keer avond en ochtend werd zonder dat er een zon was die op en onder ging”. Dat is het klassieke argument dat je in elke discussie over de betekenis van het woord “dag” of “yom” in Genesis tegenkomt. Het rare is nu dat ik Heerema dus al eerder op gewezen op het feit dat ik helemaal niet gezegd had en dat hij die volkomen verdraaide uitspraak toch herhaalt. Verder zegt hij (2) dat ik stel dat “dat Noachs vloed een geloofsovertuiging is die niet in de wetenschap een plaats behoort te hebben”. Ook met betrekking tot die uitspraak had ik Heerema er op gewezen dat ik nooit iets gezegd heb in die strekking. Belachelijk.

Totale onwetendheid

Een ander artikel dat mijn aandacht als geoloog trok was dat van Douwe Tiemersma, “De grenzen van radioactieve datering” waar hij zegt over de eerste aanname “we weten de verhouding moeder- en dochter isotopen op het moment van vorming van het gesteente”. Niets is minder waar. We weten die verhouding à priori niet ! Verder bespreekt hij twee andere aannames, dat wil zeggen, hij heeft het er over, maar ook daar geeft hij blijkt niets van de problematiek van radioactieve datering begrepen te hebben. Of een systeem wél of niet “gesloten” is gebleven blijkt direct uit de resultaten : indien een systeem gesloten is gebleven liggen de gegevens wél op een rechte lijn, is het niet gesloten gebleven dan liggen de gegevens niet op een rechte lijn zoals Tiemersma trouwens ook indirect lijkt aan te geven. Bovendien, als de techniek niet zou werken dan zou men systematisch voor dezelfde gesteentes de meest uiteenlopende resultaten moeten boeken, het tegengestelde is waar. En met betrekking tot de aanname voor het constant blijven van vervalsnelheid speculeert Tiemersma op omstandigheden die helemaal niets met de geologische situatie te maken hebben. Voor de rest presenteert Tiemersma, die theologie en medicijnen gestudeerd heeft, argumenten die alleen maar onderstrepen dat Tiemersma totaal onwetend is op het gebied van geologie.

Niet nagekomen beloftes

Op zowel het artikel “Ongezouten kritiek” als “De grenzen van radioactieve datering” heb ik een paar puur inhoudelijke reply’s op wetenschep willen plaatsen : geweigerd ! En dat ondanks hun belofte “Reacties worden geplaatst als ze voldoen aan deze voorwaarden: 1. Een reactie gaat in op de inhoud c.q. het onderwerp van het artikel”. Ook van drie andere bloggers vernam ik dat hun inhoudelijke reply’s geweigerd waren, u kunt de verwijzingen daarna bij mij opvragen.

Kortom : het Logos Instituut vertegenwoordigd niet, zoals zij zelf zeggen “een eerlijke en opbouwende manier wetenschap te bedrijven”. En wat onderwijs en opvoeding betreft, zij geven niet het goede voorbeeld.

%d bloggers liken dit: